தர கட்டுப்பாடு

Zuoer இரசாயனத்தின் QC மையம் மேம்பட்ட HPLC, GC மற்றும் பிற பகுப்பாய்வு கருவிகளைக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் ISO9001 சான்றிதழில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளோம், அத்துடன் உற்பத்தி திறமையாகவும், நிலையானதாகவும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய ஒரு முழுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை நிறுவியுள்ளோம்.
23b9bb06
38a0b923
79a2f3e72
38a0b923
c29dc8c0